در اینستاگرام ما را دنبال کنید

instagram.com/hadisigroup

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون ارشد علوم آزمایشگاهی 1401-1402

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون ارشد علوم آزمایشگاهی 1401-1402

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون ارشد علوم آزمایشگاهی
عمومی

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون ارشد علوم آزمایشگاهی 1401-1402

آیا از رشته های مجاز برای شرکت در آزمون ارشد علوم پزشکی اطلاع دارید؟ آیا از لیست رشته های كارشناسی مجاز برای شركت در آزمون ارشد هر رشته وزارت بهداشت 1400اطلاع دارید ؟ آیا ازدانشگاه های دارای کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی 1400مطلع هستید؟ با داشتن کارشناسی علوم آزمایشگاهی در چه رشته های برای ارشد 1400می توانیم شرکت کنیم؟ آیا از منابع ارشد علوم آزمایشگاهی 1400اطلاع دارید؟

ممکن است سوالات ذکر شده جز مواردی باشد که برای متقاضیان هم ایجاد شده باشد، در ادامه به معرفی رشته های مجاز برای ارشد علوم آزمایشگاهی2،1 و 3 می پردازیم و در انتهای مقاله با کلیک بر روی لینک می توانید اطلاعات لازم را در رابطه با رشته ارشد علوم آزمایشگاهی را دریافت نمایید و در صورت تهییه منابع مطالعه برای ارشد علوم آزمایشگاهی، شرکت در آزمون آزمایشی و کلاس های آموزشی برای ارشد علوم آزمایشگاهی 1400می توانید از طریق ارتباط با ما پاسخ سوالات خود را دریافت نمایید.

اگر جز فارغ التحصیلان کارشناسی علوم آزمایشگاهی، زیست شناسی، تغذیه و… هستید، توجه داشته باشید در ادامه لیست رشته های مجاز برای شرکت در آزمون ارشد علوم آزمایشگاهی در اختیار شما قرار خواهد گرفت:

رشته های مجاز برای ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 1

مجموعه علوم آزمایشگاهی (1) سال 1400
 گرایش  مدارک مجاز جهت شرکت در آزمون
 بیوشیمی بالینی كارشناسی بیوشیمی؛ ویروس شناسی؛ ایمنی شناسی پزشكی؛ شیمی؛ علوم آزمایشگاهی؛ علوم تغذیه؛ داروسازی؛ زیست شناسی (كلیه گرایشها) ؛ علوم داروئی؛ علوم و صنایع غذائی؛ علوم آزمایشگاهی
دامپزشكی؛ بهداشت و بازرسی گوشت؛ بهداشت موادغذایی-كارشناسی آموزش زیست شناسی (دبیری زیست شناسی)؛
زیست فناوری كلیه كارشناسی های علوم پزشكی؛ كارشناسی زیست شناسی (كلیه گرایشها)؛ بیوتكنولوژی؛ مهندسی زیست فناوری كشاورزی؛ علوم آزمایشگاهی؛ علوم آزمایشگاهی دامپزشكی؛ علوم تجربی؛ دكتری
عمومی پزشكی؛ داروسازی و دامپزشكی؛ كارشناسی و كارشناسی ارشد (داروسازی خارج از كشور)
ژنتیک انسانی كارشناسی زیست شناسی(كلیه گرایشها)؛ بیوتكنولوژی؛ ویروس شناسی؛ انگل شناسی پزشكی؛ ژنتیك؛ بیوشیمی؛ ایمنی شناسی؛ میكروبشناسی؛ تغذیه؛ علوم آزمایشگاهی؛ مامایی؛ دكترای عمومی گروه
پزشكی*؛ دكترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی و دكترای حرفه ای دامپزشكی

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون ارشد علوم آزمایشگاهی 2

مجموعه علوم آزمایشگاهی (2) سال 1400
 گرایش   مدارک مجاز جهت شرکت در آزمون
 خون شناسی كارشناسی علوم آزمایشگاهی؛ ایمنی شناسی؛ زیست شناسی (كلیه گرایشها)؛ ویروس شناسی؛ میكروب شناسی پزشكی؛ بیوشیمی؛ (Biomedical Science) ژنتیك؛ زیست پزشكی
ایمنی شناسی كارشناسی ایمنی شناسی؛ انگل شناسی پزشكی؛ باكتری شناسی؛ بیوشیمی؛ بیوتكنولوژی؛ زیست شناسی (با گرایش جانوری؛ سلولی و ملكولی؛ میكروبیولوژی؛ عمومی ویا ژنتیك)؛ میكروبیولوژی؛ علوم
آزمایشگاهی؛ فیزیولوژی ؛ویروس شناسی

رشته های مجازبرای ارشد علوم آزمایشگاهی 3

 مجموعه علوم آزمایشگاهی (3) سال 1400
 گرایش  مدارک مجاز جهت شرکت در آزمون
 قارچ شناسی پزشکی كارشناسی علوم آزمایشگاهی پزشكی؛ میكروبیولوژی پزشكی؛ زیستشناسی (گرایشهای میكروب شناسی، سلولی و ملكولی و جانوری)؛ قارچ شناسی پزشكی؛
انگل شناسی پزشكی؛ باكتری شناسی پزشكی؛ ویروس شناسی پزشكی؛ ایمنی
شناسی پزشكی
میکروب شناسی پزشکی كارشناسی میكروب شناسی؛ بیوشیمی؛ زیست شناسی (عمومی، میكروبیولوژی، ژنتیك و سلولی مولكولی)؛ زیست شناسی سلولی مولكولی (میكروبیولوژی،
ژنتیك و سلولی مولكولی)؛ علوم آزمایشگاهی؛ ایمنی شناسی؛ ویروس شناسی؛ انگل شناسی پزشكی؛ علوم آزمایشگاهی دامپزشكی؛ دكترای عمومی گروه
پزشكی*؛ دكترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی و دكترای حرفه ای دامپزشكی
ویروس شناسی پزشکی كارشناسی میكروب شناسی؛ انگل شناسی پزشكی؛ حشره شناسی پزشكی (بیولوژی و كنترل ناقلین بیماریها)؛ زیست شناسی (كلیه گرایشها)؛ علوم
آزمایشگاهی؛ بیوشیمی؛ ایمنی شناسی؛ علوم آزمایشگاهی دامپزشكی؛ دكترای عمومی گروه پزشكی *؛ دكترای حرفهای علوم آزمایشگاهی و دكترای حرفه ای
دامپزشكی
انگل شناسی كارشناسی انگل شناسی؛ حشره شناسی پزشكی (بیولوژی و كنترل ناقلین بیماریها)؛ ایمنی شناسی پزشكی؛ میكروب شناسی؛ علوم آزمایشگاهی؛ زیست
شناسی (با گرایش جانوری؛ عمومی؛ سلولی و مولكولی؛ میكروبیولوژی)؛ علوم آزمایشگاهی دامپزشكی

رشته های ارشد مجاز برای یک لیسانس علوم آزمایشگاهی

با لیسانس علوم آزمایشگاهی در کدامیک از رشته های آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت می توان شرکت کرد؟

  مدارک مجاز ارشد
 رشته های مجاز با کارشناسی علوم آزمایشگاهی انگل شناسی- ایمنی شناسی- بیوشیمی بالینی – حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین – زیست فناوری پزشکی – ژنتیک انسانی – سم شناسی – شیمی دارویی – علوم تغذیه – علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه – فیزیولوژی – قارچ شناسی پزشکی – کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی – میکروب شناسی – ویروس شناسی پزشکی – بهداشت و ایمنی مواد غذایی – سلامت و رسانه – فیزیک پزشکی – میکروب شناسی مواد غذایی – مهندسی بهداشت محیط (سم شناسی محیط) – کارشناسی ارشد ترکیبات طبیعی و دارویی- خون شناسی – علوم تشریح و…

کلیه فارغ التحصیلان لیسانس علوم پزشکی می توانند درآزمون ارشد رشته های زیر شرکت نمایند.

 مدارک مجاز ارشد
 کلیه کارشناسی های
علوم پزشکی
  آموزش پزشکی – اپیدمیولوژی – انفورماتیک پزشکی – زیست فناوری پزشکی – فناوری اطلاعات سلامت – مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – نانوتکنولوژی پزشکی – مهندسی پزشکی – آمار زیستی – سلامت و ترافیک – اقتصاد بهداشت – نانوتکنولوژی پزشکی – ارزیابی فناوری سلامت – برنامه ریزی یادگیری – تاریخ علوم پزشکی – رفاه اجتماعی – کتابداری و اطلاعرسانی پزشکی – مهندسی بهداشت محیط – ژورنالیسم پزشکی

​رشته های مجاز ارشد علوم آزمایشگاهی – منابع

یک نکته مشاوره ای در رابطه با تهیه منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی

خواندن چند کتاب رفرنس برای یک درس، حتی اگر وزارت بهداشت آن ها را اعلام کرده باشدکاردرستی نیست. در ادامه نکاتی که برای تهییه یک منبع درست باید بدانید را در اختیار شما میگزاریم.

1- برای یادگیری هر درس فقط یک منبع بخوانید، البته بر حسب مورد و برای تفهیم یک مطلب خاص، می توان به منبع دیگر رجوع کرد.

2- منبع خلاصه مورد مطالعه شما باید به قصد کنکور نگارش شده باشد نه بخاطرخلاصه شدن محتوا. هم اکنون در کتابفروشی ها، کتب خلاصه شده زیادی هستند ولی این کتب با هدف کنکورارشد خلاصه برداری نشده اند.

3-کتاب های تست طبقه بندی برای تست زنی مناسب ترند. به دلیل اینکه شما شما پس از مطالعه 2 یا 3 فصل می توانید فقط تست های مربوط به آن سه فصل رابزنید.

بنابراین در صورتی که متقاضی شرکت در آزمون ارشد علوم آزمایشگاهی هستید، توجه داشته باشید موسسه حدیثی با توجه به تعدد رفرنس های نام برده در وزارت بهداشت اقدام به جمع آوری تمام رفرنس ها در قالب یک کتاب برای هر درس کرده است و در بسته های آموزشی برای هر درس یک کتاب یا جزوه اختصاص داده که تشریحی بوده و صرفا با هدف کنکور نگارش شده است.

در صورت داشتن سوال در رابطه با جزئی ترین مسائل در رابطه با آزمون ارشد علوم آزمایشگاهی 1400از طریق ارتباط با مشاوران موسسه پاسخ سوالات خود را دریافت نمایید.

دیدگاه خود را به ما بگویید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیدواژه ها

آزمون ارشد آزمون استخدامی سرم شناسی آزمون لیسانس به پزشکی ایمنی شناسی بانک خون بیوشیمی جزوه آزمون استخدامی هورمون شناسی جزوه ایمنی شناسی جزوه بیوشیمی جزوه ویروس شناسی دانشجویان علوم پزشکی دانلود جروه هماتولوژی دانلود کتاب هماتولوژی درسنامه هماتولوژی آزمون استخدامی درسنامه ویروس شناسی دکتر محمدمهدی صدوقی سرم شناسی سرولوژی علوم آزمایشگاهی سهمیه بومی آزمون علوم آزمایشگاهی لیسانس به دکتری منابع آزمون استخدامی ایمنی شناسی نمئنه سوالات سرم شناسی نمونه سوالا آزمون استخدامی ایمنی شناسی نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک خون نمونه سوالات ایمنی شناسی نمونه سوالات باکتری شناسی نمونه سوالات سرم شناسی نمونه سوالات هماتولوژی آزمون استخدامی وزارت علوم نمونه سوالات هورمون شناسی نمونه سوال بیوشیمی هماتولوژِی هماتولوژی علوم آزمایشگاهی هورمون شناسی وزارت بهداشت ویروس شناسی کتاب تست بانک خون کتاب تست باکتری شناسی کتاب تست بیوشیمی کتاب تست سرم شناسی کتاب تست هورمون شناسی کتاب تست ویروس شناسی کتاب ویروس شناسی کتای تست ایمنی شناسی کنکور ۱۴۰۱