ورکشاپ جامع باکتری شناسی ( از پایه تا پیشرفته)

ورکشاپ جامع باکتری شناسی ( از پایه تا پیشرفته)

بهترین و کامل ترین ورکشاپ باکتری شناسی برای افزایش مهارت ها و تکنیک های کارکردن در بخش میکروبیولوژی با برترین اساتید ایران در سطح عالی و باتجربه فراوان

مدرس aydinhadisi
مدت زمان 100,000,000 هفته
سخنرانی 22
ثبت نام شده 310 دانشجو