در اینستاگرام ما را دنبال کنید

instagram.com/hadisigroup

آرشیو: دوره های آموزشی

16 دوره
150,000,000 ﷼

کلاب آزمایشگاهیان برتر (super proffesional)

16 درس
153 دانشجو
120,000,000 ﷼

کلاب آزمایشگاهیان برتر

100 درس
348 دانشجو
15,000,000 ﷼

دوره جامع ویروس شناسی دکتر کرمی

12 درس
72 دانشجو
15,000,000 ﷼

دوره بیوشیمی کد 2 (دکتر مجیدی)

14 درس
200 دانشجو
15,000,000 ﷼

دوره هماتولوژی کد 3 (دکتر سلیمانی)

15 درس
188 دانشجو