دوره جامع کنترل کیفیت و تضمین کیفیت

دوره جامع کنترل کیفیت و تضمین کیفیت

جامع ترین و کاملترین دوره مدیریت و تضمین کیفیت در آزمایشگاه که توسط استاد نفیسی، ممیزی کشوری وزارت ، و مدرس با تجربه تضمین کیفیت و کنترل کیفیت در ایران، ارائه میشود که تمام مطالب کنترل کیفیت، استاندارد سازی، مدیریت آزمایشگاه و تجهیزات ، ایمنی در آزمایشگاه و مدیریت ریسک و کنترل کیفی بخش ها و … از صفر و قدم به قدم آموزش داده میشود
که شما بعد این دوره تمام موارد مهم و ضروی برای ثضمین کیفیت در آزمایشگاه رو مسلط میشوید.

 

نمونه صفحات جزوات کلاسی

مدرس موسسه حدیثی
مدت زمان 0 هفته
سخنرانی 20
ثبت نام شده 65 دانشجو